Een eerste bezoek gaat meestal door op het tuinadres van onze opdrachtgevers. Op die manier kan de bestaande situatie worden opgenomen en spreken we onmiddellijk over concrete zaken. Tijdens dat kennismakingsgesprek worden er een aantal fotoboeken gepresenteerd met een diversiteit aan projecten. Het Tuin- & landschapsarchitectenbureau UNITAS bestaat ongeveer twintig jaar en kan steunen op een jarenlange ervaring op gebied van ontwerp en coördinatie.
Voor de aanvang van de tekenwerkzaamheden spreken wij een vaste prijs af, zodat u weet waar u aan toe bent. Na de opmeting van het terrein worden een tweetal ontwerpen gemaakt. Onze plannen worden op de authentieke manier met de hand uitgewerkt en met aquarel ingekleurd. De tekeningen geven een perfect beeld van wat de diverse mogelijkheden zijn voor uw nieuwe tuinindeling.
Na een uitgebreide bespreking volgt er een uitvoeringstekening met de verschillende verhardingsmaterialen, niveauverschillen, afwateringselementen, verlichtingselementen, e.d. Tevens ontvangt u een beplantingsplan refererend naar een getypte lijst met de naam van de plant, het aantal en de maat. Ook technische plannen (zoals een bijgebouw, zwemvijver of entreepoort) worden uitgewerkt. Na het maken van de plannen volgt het bestek met de kostenraming zodat u als opdrachtgever een idee heeft van wat de realisatie zou kunnen gaan kosten.
Voor wat betreft de uiteindelijke uitvoering van het project kunnen wij een hoveniersbedrijf contacteren waarvan we uit ervaring weten dat het kwalitatief goed werk verricht. Een andere mogelijkheid echter, is dat uw eigen hovenier de werken uitvoert of dat u de uitvoering zelf ter hand neemt.